WARNING! ATTENTION! our site uses cookies, which allow us to get to know you better, improve the website, adjust ads to your preferences and improve our products and services. If you don't mind click OK. Want to learn more?
Check the privacy policy.
#OPENER2025
2 - 5 July 2025, Gdynia
Gdynia-Kosakowo Airport

Aplikacja Open'er Park - Bon na cyfryzację

Informujemy, że Alter Art Festival sp. z o.o. ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, podziałania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację zrealizowała projekt pt. Digitalizacja procesu bezpiecznego wejścia na imprezy masowe poprzez implementację cyfrowego

systemu zarządzania w sytuacjach szczególnych takich jak epidemia COVID-19

 

Cel przedmiotowego projektu: wzmocnienie odporności firmy na wypadek kolejnych kryzysów wywołanych stanem epidemii, poprzez implementację cyfrowego systemu zarządzania w trakcie wydarzeń masowych ukierunkowanego na zwiększenie bezpieczeństwa epidemicznego

 

Efekt realizacji projektu: innowacyjny system kontroli przepływów ludzkich opartych na kodach QR na wydarzeniu Open’er Park, który w kompleksowy sposób służy bezpiecznemu i bezkontaktowemu wstępowi na teren imprezy masowej oraz zarządzaniu danymi uzyskanymi w czasie rzeczywistym.

 

Budżet projektu: 300 000,00
Kwota dofinansowania: 255 000,00

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19

  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it