NGO 2024

UWAGA UWAGA: nasza strona stosuje pliki cookies zwane też ciasteczkami, które pozwalają nam lepiej Ciebie poznać, usprawnić działanie strony, dostosować reklamy do Twoich preferencji oraz ulepszyć nasze produkty i usługi Nie masz nic przeciwko? Kliknij OK. Chcesz dowiedzieć się więcej?
Sprawdź zasady ochrony prywatności oraz Politykę cookies.
#OPENER2024
3 - 6.07.2024, Gdynia
Lotnisko Gdynia-Kosakowo

Przestrzeń NGO, nieodłączny element Open'era, w tym roku również pod hasłem Siła kobiet! Jak co roku, cieszymy się, że możemy gościć autonomiczne organizacje pozarządowe, których działalność stanowi jeden z fundamentów społeczeństwa obywatelskiego.

 Zakwalifikowane Organizacje do Strefy NGO podczas tegorocznej edycji festiwalu:

 • Centrum Współpracy Młodzieży jest niezależną organizacją pozarządową, której celem jest wzmacnianie pozycji liderów młodzieżowych oraz wspieranie rozwoju demokratycznego społeczeństwa. Dwoma głównymi obszarami, którymi się zajmujemy są: promowanie aktywności obywatelskiej i rozwijanie współpracy międzynarodowej. Nasze działania obejmują krajowe i międzynarodowe szkolenia, organizowanie wyjazdów wolontariackich oraz goszczenie długoterminowych wolontariuszy zagranicznych. Oferujemy również staże, wizyty studyjne, wymiany młodzieżowe oraz możliwość udziału w konferencjach i seminariach za granicą.

 • ELSA Gdańsk jest to jednostka terenowa Stowarzyszenia ELSA Poland, posiadająca odrębną osobowość prawną. Zrzeszamy obecnie ponad 80 osób. Organizujemy projekty lokalne, a także ogólnopolskie, które wpływają pozytywnie na podwyższanie świadomości prawnej społeczeństwa. Nasza działalność dąży do stworzenia sprawiedliwego świata, gdzie respektowana będzie godność człowieka i różnorodność kulturowa. W ramach naszych projektów promujemy m.in. Miesiąc Praw Kobiet. Z jego okazji już od wielu lat organizujemy wydarzenia dot. tematu praw kobiet, np. prelekcje o przemocy domowej, dyskryminacji kobiet w pracy czy debaty na temat wprowadzenia urlopu menstruacyjnego w Polsce.

 • "Revolution" to multidyscyplinarny projekt sztuki politycznej, który składa się z krótkich filmów i wystaw poświęconych prawom człowieka. Misją projektu jest wykorzystanie sztuki jako narzędzia, które wpływa na umysły ludzi i mówi o ważnych kwestiach społeczno-politycznych prostym językiem wizualnym. Projekt został stworzony przez reżyserkę Dashę Brian. Pierwszy film projektu został nakręcony na Białorusi w 2020 roku. Po zakończeniu zdjęć producentka została zatrzymana, a zespół musiał opuścić kraj z powodu groźby represji politycznych i wstrzymał projekt do 2021 roku. "Revolution" ma na celu mówienie o prawach człowieka, prawach uchodźców, prawach kobiet i prawach LGBTQ+ poprzez filmy krótkometrażowe, wystawy i warsztaty, głównie we współpracy z represjonowanymi i uciskanymi artystami.

 • Fundacja „Gdyński Most Nadziei” świadczy wsparcie psychologiczne chorym onkologicznie oraz ich bliskim. Jest pomysłodawcą oraz głównym organizatorem Kampanii Społecznej „ODWAŻNI WYGRYWAJĄ – profilaktyka raka jądra”, która jest znana w Polsce od 2009 roku.

 • Fundacja Avalon jest jedną z największych w Polsce organizacji wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Prowadzimy projekty pomocowe w tym Projekt Sekson, którego celem jest obalanie stereotypów i mitów związanych z seksualnością i rodzicielstwem osób z niepełnosprawnościami. Prowadzimy badania, edukujemy i przeciwdziałamy wykluczeniu. Organizujemy ogólnopolską Konferencję Sekson zrzeszającą osoby z niepełnosprawnościami, osoby samorzecznicze oraz specjalistów z zakresu: seksuologii, ginekologii, urologii i psychologii. Tworzymy Mapę Dostępności umożliwiającą wyszukiwanie dostosowanych placówek medycznych oraz specjalistów z doświadczeniem pracy z pacjentami z niepełnosprawnościami.

 • Bezpestkowe to projekt założony w 2018 roku, którego celem jest nie tylko aktywne wspieranie osób z zespołem Mayera-Rokitansky’ego-Küstera-Hausera, ale również uświadamianie i edukowanie społeczeństwa. Nazwa nawiązuje do pestki owocu i przyrównania jej do macicy — owoce pestkowe różnią się od bezpestkowych tylko posiadaniem pestki, która przecież niczego nie definiuje. W 2022 roku Bezpestkowe zostały sformalizowane i stanowią Fundację.

 • Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta potrzebującego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Fundacja DKMS Polska jest członkiem rodziny DKMS, jednego z największych na świecie Ośrodków Dawców Szpiku. W Polsce jesteśmy obecni od 2008 roku jako niezależna organizacja pożytku publicznego oraz Ośrodek Dawców Szpiku na podstawie decyzji wydanej przez Ministra Zdrowia. Obecnie w naszej bazie zarejestrowanych jest ponad 1,9 miliona potencjalnych Dawców komórek macierzystych krwi, z czego ponad 13 000 oddało już swoje komórki Pacjentom, którzy ich potrzebowali zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, dając im tym samym drugą szansę na życie.

 • Fundacja GrowSPACE koncentruje się na dbałości o zdrowie psychiczne w miejscu pracy i nauki oraz prawach osób LGBTQ+ w szkołach. Zajmujemy się projektami edukacyjnymi dotyczącymi osób LGBTQ+ oraz zdrowia psychicznego. Do naszych projektów należą m.in. Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+, Tęczowy Piątek oraz Młodzieżowe Sieci Bezpieczeństwa – szkolenia i warsztaty organizowane wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Prowadzimy również działania strażnicze oparte na wnioskach o informację publiczną, m.in. dotyczące kryzysów suicydalnych dzieci i młodzieży. W Fundacji działają wolontariusze w wieku szkolnych i studenckim. W składzie Fundacji ok. 75% osób stanowią młode kobiety.

 • Inspirujemy się społeczną aktywnością głuchoniewidomej działaczki Helen Keller. Działamy od 2008 roku w ramach Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, a później naszej Fundacji. Udowadniamy, że osoby głuchoniewidome mogą być aktywne, samodzielne, że możliwa jest komunikacja alternatywna poprzez dłonie, dotyk, język migowy, alfabet Lorma czy Brajla.

 • Fundacja Mam Marzenie powstała w Krakowie 14 czerwca 2003 jako niezależna i samodzielna organizacja, skupiająca wyłącznie wolontariuszy. Dzięki wsparciu wielu osób, 14 czerwca w Urzędzie Miasta w Krakowie odbyła się uroczystość podpisania aktu notarialnego powołania do życia Fundacji i jej organów. Misją Fundacji Mam Marzenie jest spełnianie marzeń dzieci w wieku 3-18 lat, cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Przez swoją działalność chcemy dostarczyć chorym dzieciom i ich rodzinom niezapomnianych wrażeń, które pozwolą choć na chwilę zapomnieć o cierpieniu, wniosą w ich życie radość, siłę do walki z chorobą i nadzieję na przyszłość. Fundacja rozpoczęła działalność w lutym 2004 r. w Krakowie, Warszawie i w Poznaniu. Od 2007 roku działa już na terenie całej Polski i obecnie posiada 16 oddziałów: Białystok, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Trójmiasto, Warszawa i Wrocław. Podczas zakładania Fundacji Mam Marzenie nasi przyjaciele z USA orzekli, że jeżeli uda nam się spełnić 8 dziecięcych marzeń w trakcie roku, to było warto przenieść ideę spełniania marzeń do Polski. Po roku mogliśmy się pochwalić spełnieniem 40 marzeń i utworzeniem 6 oddziałów Fundacji, a od początku naszej działalności aż do dziś spełniliśmy w sumie ponad 10 000 marzeń chorych dzieci. Wolontariat naszą siłą! Fundacja Mam Marzenie przyjęła od początku swojej działalności zasadę, że spełnianie marzeń oparte będzie wyłącznie na pracy wolontariuszy. Ich działania mają charakter bezinteresownej pomocy chorym dzieciom w realizacji najskrytszych marzeń. Jedynie wydatki poniesione przez wolontariuszy w związku z ich pracą charytatywną (koszty dojazdu na spotkania z dziećmi, telefonów, założonych z własnej kieszeni funduszy na realizację marzenia) zostają zwracane tym, którzy się o to zwrócą do koordynatora oddziału. Transparentna księgowość Dzięki bankowości internetowej podgląd na listę wszystkich kont należących do Fundacji (konto bieżące, oszczędnościowe, w euro i konto zbiórek publicznych) mają koordynatorzy oddziałów, a za ich pośrednictwem wszelkie osoby zainteresowane. Wychodząc z założenia, że władze Fundacji są tylko depozytariuszami środków otrzymanych od darczyńców, zachęcamy do korzystania z tej możliwości uzyskania informacji o finansach Fundacji.

 • FEDERA to organizacja pozarządowa walcząca o sprawiedliwość reprodukcyjną. Prowadzimy działalność rzeczniczą na arenie polskiej i międzynarodowej. Edukujemy i promujemy wiedzę z zakresu seksualności, zdrowia i prawa. Prowadzimy interwencje i monitorujemy dostępność gwarantowanych prawem świadczeń. Zawsze stoimy po stronie kobiet.

 • Wizją Fundacji jest budowanie społeczeństwa, w którym każda kobieta ma pełne prawo do wyrażania siebie i realizowania swojego potencjału.

 • Misją Fundacji Nowej Wspólnoty jest ograniczanie polaryzacji światopoglądowej i odbudowa wspólnoty obywatelskiej w Polsce. Rozwijamy formaty rozmowy pomiędzy obywatelami i obywatelkami, które obniżają wzajemną niechęć i zwiększają poczucie więzi. Nasze projekty to małe laboratoria zmiany społecznej. Nie głosimy poglądów, nie zajmujemy stanowisk. Wierzymy w dialog jako sposób na współpracę. Naszym flagowym projektem jest Polski Dialog – ogólnokrajowa platforma, przez którą obywatele mogą zapisać się na dialogi wspólnotowe na sporny temat lub na treningi dobrej rozmowy.

 • Fundacja Reporterów została założona w 2010 r. przez grupę czołowych polskich reporterów. Przez wiele lat jej główną misją było szkolenie i wspieranie dziennikarzy z Europy Środkowej i Wschodniej poprzez warsztaty, konferencje i nagrody. Chociaż wspieranie dziennikarstwa i edukacja dziennikarzy nadal są ważną częścią filozofii Fundacji, od 2017 roku jej główna działalność koncentruje się na dziennikarstwie śledczym, w tym na budowaniu platform dla dziennikarstwa śledczego – VSquare.pl i Frontstory.pl

 • Fundacja Słonie na Balkonie powstała dla dzieci w kryzysie psychicznym. Dzieci po traumach potrzebują kompleksowej terapii i wsparcia. Rozwiązujemy ważny społeczny problem braku dostępu do pomocy dla dzieci zmagających się z depresją, z samookaleczeniami. W Polsce brakuje systemowych rozwiązań, dlatego tak ważna jest słoniowa opieka. Rocznie terapeutycznie wspieramy ponad 500 dzieci. Bądź z nami po SŁONiowej stronie mocy, polub nas na FB, odwiedzaj na Instagramie.

 • Fundacja powstała z dramatycznych doświadczeń Prezesa Grześka, któremu prawie 22 lata temu transplantacja wątroby uratowała życie w ostatnim możliwym momencie. Wspieramy pacjentów przed i po transplantacji narządów oraz osób dializowanych. Podejmujemy ambitne działania na rzecz promocji idei dawstwa narządów.

 • Celem fundacji jest EDUKOWANIE dziewcząt i młodych kobiet na temat kompleksowego dbania o ZDROWIE PIERSI od najwcześniejszych lat poprzez wyrobienie zdrowych nawyków na całe życie. Wsparcie na Starcie koncentruje się na dostarczaniu im bezpłatnej wiedzy z biusto i ciałopozytywności, brafittingu i zakresu profilaktyki raka piersi. Swoją misję na co dzień fundacja Wsparcie na Starcie realizuje poprzez organizację BIUSTOpozytywnych spotkań edukacyjnych, tzw. BIUSTOpogadanek, w szkołach w całej Polsce. Zajęcia te bazują na:
  • promowaniu zdrowych nawyków dbania o piersi,
  • BIUSTOpozytywności i zdrowej percepcji ciała
  • zachęceniu do regularnego samobadania piersi, jako najbardziej skutecznej metody wczesnego wykrywania raka piersi rekomendowanej przez Centrum Onkologii,
  • wyjaśnieniu, co to jest brafitting i jak wpływa na zdrowie, komfort funkcjonowania i pewność siebie kobiety.

  Otrzymane środki przeznaczamy na nasze programy edukacyjne, które pomagają szerzyć świadomość i edukować młode kobiety w tematach związanych z dbaniem o zdrowie piersi.

 • Fundusz dla Odmiany działa na rzecz osób LGBT+ w Polsce. Wierzymy, że odmiana kraju jest możliwa dzięki pracy w małych miastach i na wsi, gdzie mieszka 70% Polaków. Dostarczamy pieniędzy, wiedzy i wsparcia organizacjom, grupom nieformalnym i osobom, które działają na rzecz osób LGBT+ w lokalnych społecznościach.

 • Od 2018 roku Fundusz Feministyczny nieprzerwanie wspiera działania realizowane na rzecz praw kobiet z całej Polski. Dokładamy się finansowo do inicjatyw, które zmieniają świat, by każda z nas mogła decydować o sobie, była wolna i bezpieczna! Jak dotąd z naszego wsparcia skorzystało ponad 260 grup i organizacji, którym przekazałyśmy łączną kwotę 4 mln zł. Z dumą i radością wspieramy aktywizm nastolatek i kobiet 60+, kobiet mieszkających na wsi, kobiet doświadczających przemocy, kobiet z niepełnosprawnościami, uchodźczyń, osób queerowych, a także działania proaborcyjne oraz inicjatywy na rzecz sprawiedliwości społecznej.

 • Jesteśmy nieformalną grupą wolontariuszek i wolontariuszy działających przy Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. W naszej działalności określamy się jako młodzi doradcy i doradczynie. Nasze działania to przede wszystkim edukacja seksualna oraz poradnictwo dla młodzieży w sprawach dojrzewania, antykoncepcji i zdrowia reprodukcyjnego.

 • ZHP Chorągiew Gdańska to ponad 6000 zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów działających na terenie województwa pomorskiego. Od przeszło 100 lat praca organizacji opiera się o długoterminowy wolontariat na rzecz dzieci i młodzieży, a także zaangażowanie w sprawy społeczne i niesienie braterskiej pomocy tam, gdzie jej potrzeba. ZHP Chorągiew Gdańska jest organizacją otwartą i apolityczną. To przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery.

 • Nasza Fundacja prowadzona jest przez ludzi młodych, pełnych pasji do życia, sportu, muzyki. Prowadzimy social media @fundacjaimstrong aby promować przede wszystkim temat transplantologii wśród osób młodych i w średnim wieku. Nasz projekt: Osoby po Transplantacji i Przyjaciele odniósł sukces w środowisku. Zdobywamy Koronę Gór Polski, zwiedzamy ciekawe miejsca i organizujemy sportowe wydarzenia. Właśnie zaczynamy projekt serialu dokumentalnego, w którym pokażemy codzienne życie osób po transplantacji. Wspieramy osoby chore i po poważnych operacjach. Poprzez nasze wywiady w mediach dajemy ludziom siłę i pokazujemy, że warto walczyć i wierzyć do końca.

 • Fundacja Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom angażuje się w działania społeczno-edukacyjne mające na celu przeciwdziałanie marginalizacji i dyskryminacji w społeczeństwie. Poprzez inicjatywy takie jak Telefon Zaufania dla mężczyzn, VIOLIN i Międzypokoleniowa Kawiarenka Usług Społecznych, wspieramy osoby w trudnych sytuacjach życiowych oraz integrujemy różne pokolenia. Nasze wartości to równość, tolerancja i szacunek dla różnorodności, a celem jest zwiększanie świadomości problemów związanych z marginalizacją poprzez różnorodne działania edukacyjne i współpracę z lokalnymi instytucjami.

 • Fundacja Viva! zajmuje się walką o poprawienie losu zwierząt. Ten cel realizuje przez cały wachlarz działań - od reagowania w przypadkach znęcania się nad zwierzętami i prowadzenia spraw w sądach przeciwko ich oprawcom przez szkolenia instytucji państwowych aż po prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę kampanii i akcji informacyjnych propagujących etyczne traktowanie zwierząt. Zachęca też do adopcji zwierząt ze schronisk oraz piętnuje niehumanitarne i nieetyczne praktyki firm i osób prywatnych.

 • Polska Akcja Humanitarna (PAH) to organizacja pozarządowa, której celem jest niesienie pomocy osobom cierpiącym w wyniku konfliktów, kryzysu klimatycznego oraz katastrof naturalnych na całym świecie. W ciągu 31 lat pomogliśmy 16,5 mln ludzi w 52 krajach. Zapewniamy dostęp do wody i sanitariatów, żywności, schronienia, pomocy psychologicznej i edukacji. Zależy nam na tworzeniu niezbędnej infrastruktury, wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań i realizowaniu projektów zgodnych z aktualnymi potrzebami ludzi. Działamy szybko i efektywnie. Niesiemy pomoc w oparciu o empatię, jednocześnie zachowując profesjonalizm, transparentność i dbając o zrównoważony rozwój.

 • PSONI oprócz prowadzenia i organizowania swoich oddziałów tworzy plany, projekty rehabilitacyjne, terapie i edukację. Aktywnie pomagamy przygotować się do pracy i zatrudnienia, wspieramy samodzielne życie, pomagamy realizować zainteresowania kulturalne i sportowe, a także spędzać czas wolny. PSONI wspiera niezależność osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz pomaga ich rodzinom, udzielając porad terapeutycznych i prawnych.

 • Stowarzyszenie Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio rozpoczęło swoją działalność w 2004 roku z inicjatywy ks. Jana Kaczkowskiego, który przy wsparciu tysięcy darczyńców stworzył wyjątkowy dom. Działalność placówki ogniskuje się wokół trzech obszarów: pracy na rzecz chorych i umierających w hospicjum stacjonarnym i domowym oraz Poradni Medycyny Paliatywnej, pomocy dla ich rodzin i opiekunów poprzez grupy wsparcia i portal bliskochorego.pl oraz ogólnopolskich działań społecznych, takich jak Areopag Etyczny czy kampanie Ostatnie Chwile Szczęścia, Nieśmiertelne słowa i gesty.

 • Sieć Obywatelska Watchdog Polska od 2003 roku stoi na straży prawa do informacji. Postrzegamy je nie tylko jako warunek dobrego państwa, ale przede wszystkim jako jedno z praw człowieka, które chroni ludzką godność, daje wolność wyrażania opinii i bezpieczeństwo przed nadużyciami władzy. Zajmujemy się m.in. szkoleniami np. https://siecobywatelska.pl/sis, udzielamy bezpłatnego poradnictwa prawnego: https://porady.siecobywatelska.pl/, chodzimy do sądu w obronie prawa do informacji.

 • Stowarzyszenie Faros angażuje się w profilaktykę HIV w woj. podlaskim od 21 lat. Prowadzimy Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny Anonimowego i Bezpłatnego Testowania w Kierunku HIV, HCV i kiły gdzie absolutnie każdy może przyjść i wykonać testy. Pracujemy również w terenie gdzie robimy badania niemedyczne tj. m.in. na festiwalach muzycznych, imprezach lokalnych lub na zaproszenie grup chcących przetestować swoich pracowników lub członków. Prowadzimy zajęcia profilaktyczne dotyczące HIV i innych STI m.in. dla uczniów szkół średnich, studentów, więźniów, grup zawodowych tj. policja, straż pożarna czy pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych.

 • Stowarzyszenie Otwarte Klatki jest powstałą w 2012 roku ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby, które chcą zmienić los zwierząt hodowlanych. Wierzymy, że zmiana sytuacji zwierząt jest możliwa. Zabiegamy o lepszą ochronę zwierząt zamykanych na fermach, a także o prawo konsumentów do pełnej wiedzy na temat warunków ich życia. Wspieramy międzynarodowe inicjatywy i jesteśmy częścią globalnych koalicji na rzecz praw zwierząt. Od 2018 roku jesteśmy częścią Anima International – działamy w Polsce, Wielkiej Brytanii, Danii, Francji, Ukrainie i Norwegii. Naszym celem jest zapobieganie cierpieniu zwierząt poprzez wprowadzanie systemowych zmian społecznych, dokumentowanie warunków chowu przemysłowego oraz edukację promującą pozytywne postawy wobec zwierząt. Nasz Instagram obserwuje ponad 80.000 osób, Facebook - ponad 300.000, Youtube – ponad 20.000.

 • UNICEF działa w 190 krajach i terytoriach, nierzadko w najtrudniejszych miejscach na ziemi, aby dotrzeć z pomocą do najbardziej potrzebujących dzieci. Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej - UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. Pracujemy w małych wioskach i z rządami państw, bo uważamy, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa.

 • Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA to największe stowarzyszenie zrzeszające sędziów w Polsce. Do statutowych celów stowarzyszenie należy reprezentacja zawodowych i socjalnych interesów sędziów, dbanie o ich autorytet i należną im pozycję. Solidaryzuje się z sędziami walczącymi o praworządność na całym świecie. W latach kryzysu praworządności w Polsce wspólnie z obywatelami sędziowie obronili niezależność polskiego sądownictwa, a dziś koncentrują się na odbudowie praworządności i edukacji państwowej oraz obywatelskiej Polaków i Polek w każdym wieku.

 • Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” to międzynarodowa organizacja pozarządowa, która działa na świecie od 75 lat, w Polsce od 40 lat. Działamy w 137 krajach świata. Pomagamy potrzebującym dzieciom oraz rodzinom w kryzysie. Wierzymy, że każde dziecko powinno dorastać w bezpiecznym środowisku, otoczone troską i zrozumieniem ze strony dorosłych. Niestety wciąż wiele dzieci jest opuszczonych, osieroconych oraz krzywdzonych – w SOS Wioskach Dziecięcych mogą one znaleźć troskliwą opiekę. Wspieramy także rodziny w kryzysie, zagrożonych rozpadem. Przez 40 lat w Polsce pomogliśmy już 4567 dzieciom a 594 z nich wsparliśmy w usamodzielnieniu z pieczy zastępczej. Dowiedz się więcej na www.wioskisos.org

 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zrzesza osoby pochodzące z Pomorza i jego miłośników. Stowarzyszenie promuje i rozwija kulturę kaszubsko-pomorską oraz język kaszubski (jedyny regionalny język w Polsce). Współpracuje z Klubem Studenckim „Pomorania” skupiającym żaków zainteresowanych problematyką kaszubsko-pomorską.

 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it