Miasteczko 2024 - moda

UWAGA UWAGA: nasza strona stosuje pliki cookies zwane też ciasteczkami, które pozwalają nam lepiej Ciebie poznać, usprawnić działanie strony, dostosować reklamy do Twoich preferencji oraz ulepszyć nasze produkty i usługi Nie masz nic przeciwko? Kliknij OK. Chcesz dowiedzieć się więcej?
Sprawdź zasady ochrony prywatności oraz Politykę cookies.
#OPENER2024
3 - 6.07.2024, Gdynia
Lotnisko Gdynia-Kosakowo

MODA FORMULARZ

MIASTECZKO 2024: MODA

Formularz zgłoszeniowy dla wystawców z kategorii MODA

Dane

Wybierz
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem [email protected].
powrót

*pola wymagane

Administratorem podanych w formularzu danych osobowych w postaci:

 • imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu osoby zgłaszającej zainteresowanie wystawieniem punktu handlowego (dalej: „stoisko”) podczas Open’er Festival (dalej: „Impreza”),

 • imienia i nazwiska, siedziby i adresu e-mail (o ile ma to zastosowanie) osoby będącej właścicielem stoiska,

 • imienia i nazwiska , adresu e-mail i numeru telefonu osoby nadzorującej stoisko,

jest Alter Art Festival Spółka z o.o., ul. Kazimierzowska 14, 02-589 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000227624, NIP: 5862141557, REGON: 220015184 (dalej: „Administrator”). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu podjęcia przez administratora decyzji o wyborze stoisk, które będą wystawiane podczas Imprezy oraz w celu nawiązania kontaktu przez Administratora z osobami, których dane zostały podane w formularzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, polegający na umożliwieniu mu podjęcia decyzji o wyborze stoisk, które będą wystawiane w czasie Imprezy oraz w celu zapewnienia prawidłowej komunikacji Administratora z wymienionymi w formularzu osobami. Dane osobowe podane w formularzu mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom zaangażowanym bezpośrednio w przygotowanie i organizację Imprezy. Dane osobowe podane w formularzu mogą być przechowywane przez Administratora przez okres ośmiu miesięcy, a w przypadku podjęcia decyzji o współpracy z danym właścicielem stoiska, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą z Administratorem lub przez okres przechowywania dokumentów księgowych lub dowodów księgowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.  Podmiotowi podającemu dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto podmiot podający dane osobowe ma też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek ubiegania się o możliwość wystawienia stoiska w czasie Imprezy. Podmiot podający dane osobowe ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it