Formularz - wolontariat

UWAGA UWAGA: nasza strona stosuje pliki cookies zwane też ciasteczkami, które pozwalają nam lepiej Ciebie poznać, usprawnić działanie strony, dostosować reklamy do Twoich preferencji oraz ulepszyć nasze produkty i usługi Nie masz nic przeciwko? Kliknij OK. Chcesz dowiedzieć się więcej?
Sprawdź zasady ochrony prywatności oraz Politykę cookies.
#OPENER2021
30.06 - 3.07.2021, Gdynia
Lotnisko Gdynia-Kosakowo

Formularz zgłoszeniowy - wolontariat

Formularz zgłoszeniowy wolontariat

Uwaga: wszyscy wolontariusze na festiwalu zobowiązani są do podpisania porozumienia o wolontariacie oraz do wpłacenia zwrotnej kaucji o wartości 4-dniowego karnetu festiwalowego. Organizator zapewnia wolontariuszom jeden ciepły posiłek w ciągu dnia. Organizator zastrzega, że skontaktuje się tylko z wybranymi osobami. Wolontariuszem może zostać osoba, która ukończyła 18-ty rok życia.
powrót

*pola wymagane

Z wybranymi osobami skontaktujemy się do 1 maja 2020.

Administratorem Twoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu poczty e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, doświadczenia w wolontariacie oraz fotografii jest Alter Art Festival Spółka z o.o., ul. Kazimierzowska 14, 02-589 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000227624, NIP: 5862141557, REGON: 220015184 (dalej: „Administrator”).

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji podjętych przez Ciebie działań zmierzających do zawarcia umowy (porozumienia) o wolontariacie, na podstawie Twojego zainteresowania pełnieniem roli wolontariusza w trakcie Open’er Festival (dalej: „Impreza”).

Dane osobowe podane w formularzu mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom zaangażowanym bezpośrednio w przygotowanie i organizację Imprezy.

Dane osobowe podane w formularzu mogą być przechowywane przez Administratora przez okres dwunastu miesięcy, a w przypadku gdy doszło do zawarcia umowy (porozumienia) o wolontariacie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową (porozumieniem) zawartą z Administratorem lub przez okres przechowywania dokumentów księgowych lub dowodów księgowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek podjęcia przez Administratora działań, których efektem może być zawarcie umowy (porozumienia) o wolontariacie.

Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych.

  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it
  • Wait for it