Wolontariat 2022 - formularz

UWAGA UWAGA: nasza strona stosuje pliki cookies zwane też ciasteczkami, które pozwalają nam lepiej Ciebie poznać, usprawnić działanie strony, dostosować reklamy do Twoich preferencji oraz ulepszyć nasze produkty i usługi Nie masz nic przeciwko? Kliknij OK. Chcesz dowiedzieć się więcej?
Sprawdź zasady ochrony prywatności oraz Politykę cookies.
#OPENER2022
29.06 - 2.07.2022, Gdynia
Lotnisko Gdynia-Kosakowo

Wolontariat

Zostań Wolontariuszem na Open’er Festival 2022!

Wolontariat 2022

W jaki sposób chcesz pomagać na festiwalu?
powrót

*pola wymagane

Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających kandydaturę do wolontariatu

Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wskazujemy że:

 1. Administratorami Twoich danych osobowych są:
 • Fundacja Alter Art z siedzibą w Warszawie (02 – 589), ul. Kazimierzowska 14, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000435154; oraz
 • Alter Art Festival Spółka z o.o., ul. Kazimierzowska 14, 02-589 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000227624, NIP: 5862141557, REGON: 220015184
  zwani dalej łącznie „Administratorami”, a każdy z nich oddzielnie „Administratorem”.
 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zgłoszenia dokonanego za pomocą formularza zgłoszeniowego oraz utrzymania z Tobą komunikacji w zakresie niezbędnym do weryfikacji i akceptacji Twojej kandydatury oraz ewentualnego zawarcia z Tobą porozumienia o współpracy w charakterze wolontariusza, bądź przekazania Ci decyzji, że Twoja kandydatura nie została zaakceptowana.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratorów.
 3. Kontakt do Administratorów możliwy jest drogą mailową na adres: [email protected] lub drogą pocztową na adres któregokolwiek Administratora wskazany w pkt 1 powyżej;
 4. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione spółkom:
 • Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadająca NIP 783-169-32-51; oraz
 • Compani Sp. Z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 53-340, prz ul. Wielkiej 67 KRS dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI wydział gospodarczy KRS pod nr KRS 0000474079, posiadająca NIP 89443047901
  które są kontrahentami Administratorów lub któregokolwiek Administratora, przetwarzającymi Twoje dane wyłącznie dla celów określonych w pkt 2 powyżej, na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane (tj. do czasu ustania prawnie uzasadnionego interesu Administratora), jednakże nie dłużej niż do dnia 30.08.2022
 2. Podanie danych jest dobrowolne.
 3. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 4. Przysługuje Ci też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it