Open'er Park - media

UWAGA UWAGA: nasza strona stosuje pliki cookies zwane też ciasteczkami, które pozwalają nam lepiej Ciebie poznać, usprawnić działanie strony, dostosować reklamy do Twoich preferencji oraz ulepszyć nasze produkty i usługi Nie masz nic przeciwko? Kliknij OK. Chcesz dowiedzieć się więcej?
Sprawdź zasady ochrony prywatności oraz Politykę cookies.
#OPENER2022
29.06 - 2.07.2022, Gdynia
Lotnisko Gdynia-Kosakowo

OPEN'ER PARK
MEDIA

Press release

Akredytacje

Dziennikarzy zainteresowanych otrzymaniem bezpłatnej akredytacji prosimy o wysłanie maila na adres: [email protected]

W temacie maila prosimy o podanie dokładnego, wybranego terminu, na jaki mam być przyznana akredytacja.

Open’er Park trwa od 15 lipca do 22 sierpnia 2021.

W celu usprawnienia procesu akredytacyjnego oraz kontaktu z osobami zainteresowanymi, prosimy o podanie w mailu poza wybranym terminem akredytacji, poniższych informacji.

Imię i nazwisko:

Cel akredytacji:

E-mail oraz telefon do kontaktu:

Informacje na temat konieczności wniesienia na teren imprezy sprzętu audio/ foto/video:

DANE REDAKCJI: nazwa oraz email redakcji:

Informacja ogólna o redakcji i jej profilu:

Dotarcie geograficzne: zasięg//słuchalność/ oglądalność/ liczba fanów na FB:

Informacja ogólna  o audycji:

Data publikacji /emisji:

 

Akredytacje, które przyznawane są przez organizatora są: bezpłatne, imienne.

Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania akredytacji.

 

Dziennikarzy zainteresowanych akredytacjami poinformujemy w następującej kolejności.

Do dnia 9 lipca / piątek poinformujemy dziennikarzy zainteresowanych obecnością na koncertach w dniach 15- 16- 17- 18 lipca

Do dnia 16 lipca/ piątek poinformujemy dziennikarzy zainteresowanych obecnością na koncertach w dniach 22-23-24-25 lipca

Do dnia 23 lipca/ piątek poinformujemy dziennikarzy zainteresowanych obecnością na koncertach w dniach 29.07-30.07-31.07-1 sierpnia

Do dnia 30 lipca/ piątek poinformujemy dziennikarzy zainteresowanych obecnością na koncertach w dniach 5-6-7-8 sierpnia

Do dnia 6 sierpnia/ piątek poinformujemy dziennikarzy zainteresowanych obecnością na koncertach w dniach 12-13-14-15 sierpnia

Do dnia 13 sierpnia/ piątek poinformujemy dziennikarzy zainteresowanych obecnością na koncertach w dniach 19-20-21-22 sierpnia

 

 

Administratorem podanych w mailu danych osobowych w postaci:

 • Twojego imienia, nazwiska, adresu poczty e-mail oraz numeru telefonu 
 • imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty e-mail Twoich współpracowników ubiegających się o przyznanie akredytacji (gdy ma to zastosowanie) 

jest Alter Art Festival Spółka z o.o., ul. Kazimierzowska 14, 02-589 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000227624, NIP: 5862141557, REGON: 220015184 (dalej: „Administrator”). Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu nawiązania z Tobą kontaktu, w związku z decyzją o przyznaniu akredytacji dziennikarskiej na wybrane przez Ciebie wydarzenie (dalej: „Impreza”) oraz ustalenia tożsamości Twojej i/lub Twoich współpracowników i przyznanych Tobie/Wam uprawnień do poruszania się po terenie Imprezy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, polegający na konieczności zapewnienia prawidłowej komunikacji z Tobą i innymi osobami zaangażowanymi w relacjonowanie Imprezy w mediach oraz konieczność zagwarantowania bezpiecznego przebiegu Imprezy. Dane osobowe podane w formularzu mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom zaangażowanym bezpośrednio w przygotowanie i organizację Imprezy. Dane osobowe podane w formularzu mogą być przechowywane przez Administratora tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek ubiegania się o akredytację dziennikarską. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych.

Friends

sponsorzy
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it
 • Wait for it